Op onze website worden alleen functionele cookies gebruikt om de site optimaal te laten werken.

Voor opdrachtgevers

Een compleet inburgeringspakket met ervaringsdeskundigen

Een nieuwe aanpak

Stichting Papili heeft een nieuwe aanpak in de begeleiding van vluchtelingen met een verblijfsstatus. Het programma sluit enerzijds aan bij bestaande methodieken en bevat daarnaast een belangrijk nieuw element; trauma- en rouwverwerking.

Portret vluchteling moslima

Speciale doelgroep

Momenteel focussen we ons op vrouwelijke vluchtelingen tussen de 23 en 40 jaar met een verblijfsvergunning. Zij zitten volgens de nieuwe Wet inburgering 2022 al in het proces van inburgering of gaan beginnen. In de toekomst zal deze groep breder worden.

Groepsbijeenkomst Papili: traumaverwerking

Onderscheidend vermogen

Vanuit onze gecombineerde ervaring weten wij dat laagdrempeligheid en herkenning belangrijke elementen zijn voor succesvolle begeleiding van vluchtelingen. Daarnaast is traumaverwerking een uniek onderdeel van het programma. Met deze insteek ondersteunen we de vluchteling in het ontplooien van eigen talenten, welke ingezet kunnen worden in (vrijwilligers)werk en/of op school.

Papili's (oud-deelnemers / vluchtelingen) helpen nieuwkomers met hun ervaring

Zelfredzaamheid

Aan het einde van het traject zal de deelnemer op de hoogte zijn van de gang van zaken in Nederland en een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Bovendien zullen de nieuwe Papili’s (zoals wij de deelnemers noemen, nadat ze het hele traject hebben doorlopen) zich profileren als voorbeeldmaatje en coach voor de nieuwe groep deelnemers.

De meerwaarde voor opdrachtgevers

Hulpverlening door professionals met een vluchtelingenachtergrond

De mensen achter Stichting Papili weten uit eigen ervaring hoe het is om te vluchten en hoe moeilijk het kan zijn om je weer thuis te voelen, kansen te zien en een toekomst op te bouwen.

Onze kernwaarden

Icoontje Papili vlinder

Dankbaarheid

Icoontje Papili vlinder

Groei

Icoontje Papili vlinder

Verbinding

Referentiekaart Nederland

referenties

Wat opdrachtgevers zeggen over Papili

Icoontje Papili vlinder

Gemeente Nederweert

Als Gemeente Nederweert ondersteunden we de ontwikkeling van idee naar programma. Succes Stichting Papili! #samenaandeslag
Carla Dieteren - Wethouder
Icoontje Papili vlinder

Gemeente Weert

Dat er heel veel belemmeringen zijn die het moeilijk maken in onze maatschappij, als iemand hier komt. Papili sluit aan op die alleenstaande vrouwen. Papili biedt vertrouwen en veiligheid, waardoor de kandidaten zich open kunnen stellen en ontwikkelen.
Hilke van Heumen - Beleidsadviseur
Icoontje Papili vlinder

Gemeente Weert

Wij hebben op persoonsniveau gekeken… hoe was het en hoe ver zijn de deelnemers gekomen. Ik ben tevreden. Het kunnen kleine stapjes zijn, maar het zijn stapjes die relevant zijn voor de desbetreffende deelnemer.
Ümügül Tasim - Teamleider participatie
Video impressies

Ervaringen en bijeenkomsten

Vraag een Demo aan!

Een overtuigende presentatie en ervaringsverhaal van één van onze Papili's

Onze aanpak

Samen aan de slag met...

Icoontje Papili vlinder

oorlogs- en culturele trauma’s

Icoontje Papili vlinder

psycho somatische klachten

Icoontje Papili vlinder

verbeterde integratie in de
Nederlandse samenleving

Icoontje Papili vlinder

bestrijding eenzaamheid en afhankelijkheid

Icoontje Papili vlinder

verlagen cultuurcloof en sociale druk

Icoontje Papili vlinder

betere kennis van de wet- en regelgeving

Lees het laatste nieuws

Op deze dag willen we een extra ode brengen aan alle Papili's (en in opleiding) voor het voltooien van het Papili programma. Van getraumatiseerde vluchteling naar een zelfredzaam persoon integreren met een uniek programma.

Bezoek de eerste editie van het Papili Symposium, georganiseerd in samenwerking met de gemeente Weert. Het evenement is toegewijd aan het bevorderen van integratie binnen Nederland en het delen van expertise. Ga de dialoog aan en laat je inspireren als expert op het gebied van integratiebeleid.

Op Internationale Vrouwendag vieren we niet alleen de vrouwelijke kracht, maar ook een prachtige vlucht van integratie en succes binnen de Papili's.